Registrácia do Spoločného výberu

Registrovať sa ako

Osobné údaje

Bydlisko

Vytvorte si klientské konto

Dávam spoločnosti ASPA s. r. o. dobrovoľný súhlas na účel registrácie môjho osobného konta na portáli www.Spolocny-Vyber.sk. Uskutočnením registrácie je spoločnosť ASPA s. r. o. oprávnená spracúvať moje osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, email, telefónne číslo, bydlisko na účely výpočtu úspor energií a výberu nového dodávateľa energií. Registráciu mám právo kedykoľvek zrušiť a moje osobné údaje budú odstránené z databázy.

Oboznámil (a) som sa s informáciami v sekcii Ochrana osobných údajov.
Oboznámil (a) som sa so Všeobecnými obchodnými podmienkami.