Otázky a odpovede

Aké výhody budem mať z toho, že sa zapojím do Spoločného výberu?

Dodávatelia elektriny a zemného plynu nie sú ochotní vyjednávať o cene s odberateľmi, ktorí odoberajú „malé“ množstvá elektriny, alebo plynu.

Spoločný výber spája odberateľov elektriny a zemného plynu do skupiny, ktorá má spoločne veľký ročný odber a pre takýto veľký „balík“ hľadáme dodávateľa s najvýhodnejšou ponukou.

Výhody Spoločného výberu:

  • Spočítame všetky spotreby elektriny, alebo zemného plynu na odberných miestach, ktoré sú prihlásené do Spoločného výberu,
  • Oslovíme dodávateľov elektriny, alebo zemného plynu s možnosťou, aby vypracovali cenové ponuky na dodávku elektriny, alebo zemného plynu do odberných miest, ktorých spotreby sme spočítali,
  • Potom, čo vyberieme dodávateľa s najvýhodnejšou ponukou, môžete sa rozhodnúť, či chcete zmeniť dodávateľa elektriny, alebo zemného plynu prostredníctvom Spoločného výberu.

Kto sa môže zapojiť so Spoločného výberu?

Spoločný výber je pre odberateľov elektriny, alebo zemného plynu.

Čo mám urobiť, aby som mohla využívať Spoločný výber?

Zaregistrujte sa na stránke Spolocny-Vyber.sk a po registrácii prihláste odberné miesta do Spoločného výberu.

Ako prebieha prihlasovanie do Spoločného výberu?

Vytvorte si Vaše klientske konto tým, že sa zaregistrujete do Spoločného výberu.

V klientskom konte prihláste do Spoločného výberu odberné miesto/miesta.

V klientskom konte sa nachádzajú nápovede a manuály.

Koľko sa dá ušetriť cez službu Spoločný výber?

Výška dosiahnutej úspory je individuálna a závisí najmä od toho, aký objem elektriny/zemného plynu spotrebujete a za akú cenu v súčasnosti odoberáte elektrinu, alebo zemný plyn.

Výška dosiahnutej úspory závisí aj od toho, aká cena elektriny/zemného plynu bude na energetickej burze v období, keď dodávatelia predložia ponuky pre Spoločný výber.

Výška dosiahnutej úspory závisí aj od toho, koľko odberateľov sa spojí v službe Spoločný výber. Čím viacej odberateľov bude spojených v Spoločnom výbere, tým je väčší objem elektriny/zemného plynu pre ktorý hľadá Spoločný výber dodávateľa, a tým je väčšia motivácia na strane dodávateľov ponúknuť čo najvýhodnejšiu cenu za dodávku elektriny, alebo zemného plynu.

Znamená to, že mojim novým dodávateľom elektriny, alebo zemného plynu bude Spoločný výber?

Spoločný výber nie je dodávateľ elektriny, alebo zemného plynu.

Aké poplatky sú za to, že sa zaregistrujem do Spoločného výberu?

Registrácia do Spoločného výberu je bezplatná.

Aké poplatky sú za to, že do Spoločného výberu prihlásim odberné miesta?

Prihlásenie odberných miest do Spoločného výberu je bezplatné.

Aké poplatky sú za to, že si cez Spoločný výber vyberiem nového dodávateľa?

Výber nového dodávateľa cez Spoločný výber je bezplatný.

Mám zmluvu o združenej dodávke elektriny/zemného plynu bez viazanosti. Čo mám robiť?

Zaregistrujte sa na stránke Spolocny-Vyber.sk a po registrácii prihláste odberné miesto/miesta do Spoločného výberu dodávateľa elektriny, alebo zemného plynu.

Podľa dátumu, kedy najbližšie bude na odbernom mieste možná zmena dodávateľa, zaradíme toto odberné miesto do Spoločného výberu dodávateľa elektriny, alebo zemného plynu.

Mám zmluvu o združenej dodávke elektriny/zemného plynu s viazanosťou. Čo mám robiť?

Zaregistrujte sa na stránke Spolocny-Vyber.sk a po registrácii prihláste odberné miesto/miesta do Spoločného výberu dodávateľa elektriny, alebo zemného plynu.

Podľa dátumu, kedy najbližšie bude na odbernom mieste možná zmena dodávateľa, zaradíme toto odberné miesto do Spoločného výberu dodávateľa elektriny, alebo zemného plynu.

Mám viacej zmlúv o združenej dodávke elektriny/zemného plynu s rôznymi dĺžkami viazaností a s rôznymi dátumami skončenia viazaností. Čo mám robiť?

Zaregistrujte sa na stránke Spolocny-Vyber.sk a po registrácii prihláste odberné miesto/miesta do Spoločného výberu dodávateľa elektriny, alebo zemného plynu.

Podľa dátumu, kedy najbližšie bude na konkrétnom odbernom mieste možná zmena dodávateľa, zaradíme toto odberné miesto do Spoločného výberu dodávateľa elektriny, alebo zemného plynu.

Mám zmluvy o združenej dodávke elektriny/zemného plynu s rôznymi dĺžkami viazaností a s rôznymi dátumami skončenia viazaností, chcem si tieto viazanosti zjednotiť k rovnakému dátumu skončenia viazanosti. Čo mám robiť?

Zaregistrujte sa na stránke Spolocny-Vyber.sk a po registrácii prihláste odberné miesto/miesta do Spoločného výberu dodávateľa elektriny, alebo zemného plynu.

Odošlite do Spoločného výberu e-mail na adresu kontakt@Spolocny-Vyber.sk, v ktorom uvediete požiadavku, že chcete zjednotiť viazanosti na Vašich odberných miestach na jeden dátum.

Podľa dátumu, kedy najbližšie bude na konkrétnom odbernom mieste možná zmena dodávateľa, zaradíme toto odberné miesto do Spoločného výberu dodávateľa elektriny, alebo zemného plynu.

Môjmu súčasnému dodávateľovi chcem poslať výpoveď. Čo mám urobiť?

Zaregistrujte sa na stránke Spolocny-Vyber.sk a po registrácii prihláste odberné miesto/miesta do Spoločného výberu dodávateľa elektriny, alebo zemného plynu.

V klientskom konte sa nachádza nápoveď v možnosti „POMOC / Ako zmeniť dodávateľa“, kde si môžete vytvoriť výpoveď Vášmu aktuálnemu dodávateľovi.

Pri registrácii do Spoločného výberu som uviedol správny e-mail a aj tak mi nechodia žiadne e-mailové správy.

Skontrolujte si, či Vám e-mail „nespadol“ do nevyžiadanej pošty

Nerozumiem faktúre za združenú dodávku elektriny/zemného plynu. Čo mám robiť, keď sa chcem zaregistrovať do Spoločného výberu?

Zaregistrujte sa na stránke Spolocny-Vyber.sk a po registrácii prihláste odberné miesto/miesta do Spoločného výberu dodávateľa elektriny, alebo zemného plynu.

V klientskom konte sa nachádza nápoveď v možnosti „POMOC / Manuály“.

Nerozumiem faktúre za dodávku elektriny/zemného plynu. Mohli by ste mi prihlásiť odberné miesto?

Zaregistrujte sa na stránke Spolocny-Vyber.sk a po registrácii prihláste odberné miesto/miesta do Spoločného výberu dodávateľa elektriny, alebo zemného plynu.

V klientskom konte sa nachádza nápoveď v možnosti „POMOC / Manuály“.

Môžem prihlásiť do Spoločného výberu aj odberné miesta, ktoré nevlastním?

Áno, podmienkou je však to, že máte nejaký vzťah k takýmto odberným miestam (cez rodinných príslušníkov; ako nájomník; …). V takom prípade, ak zmeníte dodávateľa prostredníctvom Spoločného výberu, tak novému dodávateľovi musíte oznámiť, že nie ste majiteľ odberného miesta.

Aké odberné miesta môže do Spoločného výberu prihlásiť domácnosť?

Domácnosť môže do Spoločného výberu prihlásiť iba tie odberné miesta, ktoré majú priradenú distribučnú sadzbu určenú pre domácnosti.

Aké odberné miesta môže do Spoločného výberu prihlásiť firma?

Firma môže do Spoločného výberu prihlásiť akékoľvek odberné miesta (odberné miesta, ktoré majú priradenú distribučnú sadzbu určenú pre firmy a aj odberné miesta, ktoré majú priradenú distribučnú sadzbu určenú pre domácnosti).

Sme firma a máme viacej odberných miest. Je možné do Spoločného výberu naraz prihlásiť viacej odberných miest cez hromadný import?

Zaregistrujte sa na stránke Spolocny-Vyber.sk. V klientskom konte sa pre firmy/živnosti v možnosti „POMOC / Manuály / Hromadný import“ nachádzajú šablóny na hromadný import viacej odberných miest naraz. Šablóny si stiahnite, vyplňte ich a vyplnené šablóny odošlite e-mailom na adresu kontakt@Spolocny-Vyber.sk s požiadavkou urobiť hromadný import odberných miest do Vášho konta. V e-maili uveďte názov firmy/živnosti a e-mail, pod ktorým je Vaše konto vytvorené, do ktorého chcete naimportovať odberné miesta podľa vyplnenej šablóny. Spoločný výber potom z vyplnenej šablóny naimportuje odberné miesta do Vášho konta.

Zvolím si možnosť zmeniť dodávateľa prostredníctvom Spoločného výberu. Aký je ďalší postup?

Ako majiteľ klientskeho konta máte možnosť na konkrétnom, Vami prihlásenom, odbernom mieste vybrať si možnosť „Mám záujem o zmenu dodávateľa“. Ak si túto možnosť vyberiete, tak dodávateľ s najvýhodnejšou ponukou (cez Spoločný výber) sa s Vami skontaktuje a pripraví na podpis novú zmluvu o združenej dodávke elektriny / zemného plynu. Pripomíname, že pre úspešnú zmenu dodávateľa je nevyhnutné doručiť Vášmu súčasnému dodávateľovi výpoveď zmluvy.