Spoločný výber dodávateľa zemného plynu

Prostredníctvom portálu Spolocny-Vyber.sk sa môžete pridať ku skupine odberateľov zemného plynu, ktorí sa spojili a spoločne pre seba hľadajú dodávateľa, ktorý im ponúkne výhodnejšiu cenu za dodávku zemného plynu.

Zaregistrujte sa ako firma, alebo ako domácnosť na linku Registrácia - vytvoríte si tak klientske konto. V ďalšom kroku prihláste odberné miesta do Spoločného výberu a podľa termínu, kedy Vám končí zmluvná viazanosť, budú Vaše odberné miesta zaradené do Spoločného výberu dodávateľa zemného plynu.

V klientskom konte máte k dispozícii online výpočty na posúdenie ponuky od dodávateľa s najvýhodnejšou ponukou.

V klientskom konte máte k dispozícii možnosť zmeniť dodávateľa zemného plynu/elektriny prostredníctvom Spoločného výberu.

V klientskom konte máte k dispozícii rozsiahlu nápoveď.

Postupne budeme do klientskeho konta pridávať ďalšie komodity a služby, aby ste tak „šetrili na jeden klik“.

Váš tím
Spolocny-Vyber.sk