Výber dodávateľa elektriny / plynu

Ďakujeme, že používate portál Spolocny-Vyber.sk. Ponúkame Vám možnosť pridať sa ku skupine záujemcov o spoločný výber dodávateľa elektriny, alebo zemného plynu.

Každý odberateľ elektriny, alebo zemného plynu chce platiť za energie čo najmenej. Spoločný výber je možnosť, ako znížiť účty za energie, služba je bez poplatku.

Proces výberu dodávateľa prostredníctvom Spoločného výberu je možné rozdeliť do niekoľkých krokov, ktoré sú nezáväzné a bez poplatku:

  1. Registrácia a prihlásenie odberných miest cez link Registrácia
  2. Od dodávateľov predloženie ponúk na dodávku elektriny/zemného plynu. Výber najvýhodnejšej ponuky,
  3. Ak je najvýhodnejšia ponuka pre Vás zaujímavá, tak máte možnosť spustiť zmenu dodávateľa elektriny/zemného plynu prostredníctvom Spoločného výberu.

Registráciou si vytvoríte klientske konto, v ktorom: máte k dispozícii online výpočty, máte k dispozícii možnosť vygenerovať si výpoveď Vášmu súčasnému dodávateľovi, máte k dispozícii možnosť spustiť zmenu dodávateľa elektriny/zemného plynu, máte k dispozícii rozsiahlu nápoveď. To všetko na jeden klik.

Váš tím
Spolocny-Vyber.sk